Gunnveig Nerol - billedkunstner - arbeider med flere teknikker og uttrykksformer.  Verksted med visnings rom  i Hovet Næringssenter  20 km fra Geilo.

 Utstilling i LNM Prosjektrom, Oslo.   8.8- 1.9.2019           

Katalog til utstillinga i Galleri N.Bergslien.  "Frå landskapet".

Informasjons brosjyre.

Geometrisk herbarium. Utsmykking ved Gartnerhagen bo og servicesenter, Lillehammer, 2018.