Biografi

Gunnveig-Nerol_glasbileta-Omtankar-2-1-6
I work in different materials, and it is interesting to take parts or expressions in one media over to another. For example paint on ceramics, take an extract from a painting into woodcutprinting and simplify it. I have done many larger glasworks in public projects, and I am also making smaller glas pictures. When the new National Museum in Oslo opened I was invited to display 6 glasworks there - in sandblasting technique. When working in series which I most often do, each picture is part of a larger theme. Colours are important in my work, they are creating the composition and space. I mainly work abstract, but I am also using figurative elements in some series in an abstract setting. My arteducation is from Norway and I also spent 2 years in Kyoto in Japan, on a statescholarship, continuing my artstudies in a japanese art institution. This came to mean alot for my work. I am exhibiting quit frequently, and enjoy showing my works of art in different public spaces.
Medium
Painting, drawing, glaswork, woodcutprint, ceramics.

UTFORSKING.                                                                                                                                                    Gunnveig Nerol sitt kunstnarlege arbeid spenner over fleire teknikkar og uttrykksformer.  Ho finn det spennande å utforske nye materialer og mogelegheiter.  Bakgrunnen for dette er i hennar kunstutdanning der ein var innom mange uttrykksformer og i utsmykkingsoppdrag der ho har hatt ulike oppdrag i glasmåleri. Ho leitar etter overgangar og mogelegheiter for utviding av sitt biletarbeid.                                                              UTDANNING                                                                                                                                                           Gunnveig Nerol har si utdanning frå både inn og utland, og har gjennom fleire studiereiser og arbeidsopphald undersøkt tema som er viktige for hennar kunstnarskap. Grunnutdanning 2 år ved Kunstskulen i Kabelvåg, etter 4 år ved Vestlandets kunstakademi reiste ho til Japan og Kyoto City College of Fine Arts for 2 år med Japansk statsstipend.  I Japan fann ho interesse for landskapshagar.  Etter eit semester ved Staedelschule i Frankfurt,Tyskland tok ho mellomfag i kunsthistorie med ei oppgåve om Italienske renessansehagar.   Ved sidan av  kunstnarleg arbeid har ho undervist ved kunstfagskular i Bergen og Ålesund og hatt fleire prosjektoppdrag med formidling.                    UTSTILLINGAR                                                                                                                                                       Sidan fyrste separatutstillinga i 1987 har ho jamnleg halde separatutstillingar og delteke på nasjonale og regionale gruppeutstillingar.  Nerol har hatt fleire utstillingar i Hallingdal.  I 2022 vart ho invitert til åpningsutstillinga ved det nye Nasjonalmuseet i Oslo.             SERIAR                                                                                                                                                                         Måleri, tegning, glasmåleri, tresnitt og no seinare keramikk. Visuelle overgangar som bind dei ulike materialuttrykka saman kan vera utdrag frå eit måleri som blir teke opp att i tresnitt eller keramikk.  I glasmåleria har dei fleste arbeida utgangspunkt i måleri eller tegning. Materiala gir både rammer og moglegheiter. Nerol arbeider i seriar, det vil seie ho arbeider samstundes med fleire bilete som har ein relasjon seg i mellom. Ein serie med bilete kan vera undersøkingar av eit tema.  Eller dei uttrykker refleksjonar over erfaringar.  Bileta er for Nerol ein stad å fortelje og reflektere i.  Det konkrete kan bli utforma abstrakt og det abstrakte kan lesast konkret.  Titlane er opne, den som ser kan finne sine assosiasjonar. I biletarbeid set ein saman ulike element for å skape romlege uttrykk.  I Nerol sine bilete ynskjer ho å utvide kjensla av rom til å vera paralellt både eit indre og eit ytre rom.  Noko me kjenner og noko større det kjende er ein del av.  I seriane er kvart bilete eitt verk.  Seriane viser variasjonar men og ulike innfallsvinklar til ei problemstilling. Den kan og vise til hendingar som skjer i mellomrommet mellom bileta i serien.               FARGANE                                                                                                                                                                   Bileta stiller ofte saman kontrastfyllte element, som både motseier og samtaler med kvarandre.  Biletuttrykket hennar er bygd opp av fleire lag som overlappar og har transparens. Ho legg på og tek vekk i arbeidsprosessen.  I måleri er fargane sin romskapande verknad ein del av uttrykket.  Fargane er med å bygge biletrommet.  Det å stemme fargar, finne den rette nyansen som kling saman med heilskapen er interessant, og fargen kan sjå annleis ut på paletten enn når den blir sett inn i heilskapen på biletflaten.         DEN SOM SER                                                                                                                                                        Nerol ønsker arbeida hennar  skal uttrykke fleire relative samanhangar.  Dei kan verke bestemte og tydelege, men samstundes opne og mangetydige.  Kompleksitet gir fleire mogelegheiter for oppdagingar.  Ho ønsker den som ser skal bygge sitt bilete, og på den måten vera med i den skapande prosessen.