Fekjo Kulturminnepark. Landskapsinstallasjon

7 hus i stål og dalleglas.
Laserskjærte former.
Lydelementer inni ved musiker Terje Isungset.