GLASSMALERI

Glassbilder på 6mm glass, med hull for oppheng og 2,5cm fasettslipt kant. Bildene er sandblåst på 2 sider. Flere bilder har også uvlys limt farga antikkglass på forsiden.

Glassrom, 40 x 40cm, sandblåst glass2 sider.

Til venstre: sandblåst motiver satt sammen med blyglass, og uvlyslimt farga antikk glass. Privat oppdrag i Hol kommune.

Til høyre: Dalleglass eller betong glass. 2,5 cm tykke glassblokker er skåret til på diamantsag og støpt i betong i stålrammer. Privat oppdrag på Geilo. Det største arbeidet jeg har utført i denne teknikken er altertavlen i Skjold kirke, Nestun, Bergen.

Glassmaleri, 76 x 50 cm, blyglass, tiffany, sandblåst glass.

Blyglass, satt inn i gavlen i privat hytte. 80cm høye.

Sandblåste motiver på 40 x 40 cm 6mm glassplater.

Glassmalerier til privatoppdrag og kulturpriser i Hol Kommune.