GLASSMALERI

14
Glassrom 1, 40 x 40 cm, sandblåst 6mm glass, 2,5 cm fasett slipt kant.
Sandblåst glass, uvlyslimt antikkglass, 40x40cm, 2,5 cm fasett slipt kant.
13
Glassrom 2, 40 x 40 cm, sandblåst 6mm glass, 2,5cm fasett slipt kant.
Sandblåst glass, uvlyslimt antikkglass, 40x40cm, 2,5cm fasettslipt kant.
Sandblåst glass, 40x40cm, 2,5cm fasettslipt kant.
Sandblåst glass, 40x40cm, 2,5cm fasettslipt kant.
Sandblåst glass og uvlyslimt antikkglass, 40x40cm, 2,5cm fasettslipt kant.
Sandblåst glass, uvlyslimt antikkglas,40x40cm, 2,5cm fasettslipt kant.  Privatoppdrag.
Sandblåst glass, 40x40cm, 2,5cm fasett slipt kant.
Sandblåst glass, 40x40cm, 2,5cm fasettslipt kant.

Sandblåst glass og uvlyslimt antikkglass, satt inn i blyprofiler. 30x90cm. Privatoppdrag.
Dalleglass, privatoppdrag. 160x50cm. 2,5cm tjukt glas støpt i betong i stålrammer.

Sandblåst glass, uvlyslimt antikkglass, 55x45cm. Privatoppdrag.
Sandblåst glass, 40x50cm. Privatoppdrag.
Hol kommunes kulturpris 2013.
Hol kommunes kulturpris 2015.
Sandblåst glass og uvlyslimt antikkglass. 40x40cm. Privatoppdrag.
Blyglass. Privatoppdrag. Kvar 85 x 25 cm.