TEKSTER – kataloger

 

Tekst gallerist Paula Elisabeth Fure 2014

tekst Hallingdal i Biletkunsten 2010

Tekster til utstillingen REKONSTRUKSJONERved Kube Kunstmuseum 2009

Tekst kunsthistoriker Synnøve Vik 2009

Tekst FSNK 4 målarar 2001-03

Tekst av kunsthistoriker Ika Kaminka 1998

Tekst forfatter Live Surlien Rust 1998

SV-bygget, utsmykking tegninger – ikke geometrisk geometri

Tekst av Professor Gunnar Danbolt 1992

 

K30-Prosjekt Brusand 1992 side 1
Landskapsprosjekt på Brusand. 1992. Samarbeidsprosjekt.